Monthly Archives Prosinec 2018

Nový sponzor – Jerobeam Fenderson

Oslovili jsme rakouského hudebního skladatele a designera Jerobeama Fendersona o sponzorský dar ve formě svého programu Oscistudio na vytváření osciloskopové hudby, která funguje na principu zvukových vln vytvářející obrazce. Náš návrh ho velice nadchl a daroval nám přístupový klíč nejen k programu, ale i k jeho vlastním hudebním albům. Pomocí jeho programu jsme vytvořili outro pro naše video s představením týmu. Chtěli bychom mu velice poděkovat za podporu.

Outro:

Odkaz na sponzora:

https://www.youtube.com/channel/UCECl4aNz5hvuRzW5fgCOHKQ

https://oscilloscopemusic.com/

Sponzorství Hvězdárny a planetária Brno

Jak bylo řečeno v minulém příspěvku, tak jsme navštívili Planetárium Brno. Ale s čím jsme nepočítali, bylo to, že se tam potkáme přímo s panem ředitelem Mgr. Jiřím Duškem, Ph.D. Pan ředitel se nám začal s nadšením věnovat a nabídl nám podporu přímo planetária a možnou další spolupráci, což nás velmi nadchlo. A proto bychom mu tímto chtěli ještě jednou srdečně poděkovat.

Team Leader s Panem Mgr. Jiřím Duškem Ph.D.

Team Leader s Panem Mgr. Jiřím Duškem Ph.D.

Foto s Panem ředitelem a Panem učitelem Ing. Závodným

Foto s Panem ředitelem a Panem učitelem Ing. Závodným

Návštěva Hvězdárny a planetária Brno

Ve čtvrtek 6.12 jsme navštívili Hvězdárnu a planetárium Brno, za účelem natočit záběry pro naše video. Natočili jsme zde několik vhodných snímků, které dále použijeme při zpracovávání videa. Celé to bylo možné realizovat díky Panu Ing. Hladíkovi, který je bývalým žákem SPŠ v Břeclavi. Domluvili jsme si schůzku přímo v planetáriu, ve kterém Pan Ing. Hladík pracuje. Nejprve nám předvedl prostory planetária, ve kterých jsme mohli natáčet a poté nás zavedl do projekčního sálu. Zde bylo pořízeno snad nejvíce záběrů i se zachycenou 3D projekcí, kterou modeloval přímo sám Ing. Hladík. Zároveň jsme mohli vidět propagační 3D film dělaný přímo pro planetárium. Celkově tato mise byla úspěšná a tímto bychom také chtěli poděkovat Panu Ing. Hladíkovi.

Team Leader s Panem Ing. Hladíkem

Team Leader s Panem Ing. Hladíkem

 

Team

Team v prostorách hvězdárny