Daily Archives 9.12.2018

Nový sponzor – Jerobeam Fenderson

Oslovili jsme rakouského hudebního skladatele a designera Jerobeama Fendersona o sponzorský dar ve formě svého programu Oscistudio na vytváření osciloskopové hudby, která funguje na principu zvukových vln vytvářející obrazce. Náš návrh ho velice nadchl a daroval nám přístupový klíč nejen k programu, ale i k jeho vlastním hudebním albům. Pomocí jeho programu jsme vytvořili outro pro naše video s představením týmu. Chtěli bychom mu velice poděkovat za podporu.

Outro:

Odkaz na sponzora:

https://www.youtube.com/channel/UCECl4aNz5hvuRzW5fgCOHKQ

https://oscilloscopemusic.com/